Bóng Tối Dưới Ánh Đèn (Bộ 4 quyển)

55,99 

Từ khi cổ thuật xuất hiện tới nay, bộ tộc vẫn âm thầm cất giấu mười hai thẻ đồng con giáp. Có một truyền thuyết vẫn được lưu truyền rằng khi nhiều cô gái trong tộc được lựa chọn làm cổ nữ, họ nhất định phải xuống núi tìm người ứng với cổ, nếu không cổ thuật sẽ cắn ngược lại. Khi đó cả tộc gặp họa diệt vong.

Sự việc liên quan đến an nguy của tất cả mọi người nên quá nửa con gái trong tộc đã rời khỏi núi, đi khắp nơi tìm người ứng với mệnh rồng. Trước khi đi, lão cổ nữ hạ cho mỗi người một loại cổ tầm trùng để khi họ tìm thấy đúng người cổ sẽ báo.

Xuất hiện rồi.

Xuất hiện cổ tầm trùng.

Nhà phát hành: AZ Việt Nam

Chỉ còn lại 1 sản phẩm
Bóng Tối Dưới Ánh Đèn (Bộ 4 quyển)

55,99 

Thanh toán nhanh chóng an toàn bảo mật

Chia sẻ giỏ hàng của bạn